Prijava na družinska portretiranja, Otočec, nedelja, 25.10.2020