Prijava na družinsko fotografiranje Soteska; 1. in 2. april 2023