Prijava na družinsko fotografiranje Soteska; 9. in 10. april 2023